Zajęcia na wybrany dzień

dzisiejsze zajęcia

Zajęcia na dzień: 2017-06-22

Sala 113 (Aula)

17:30 - 19:30: Mikrobiologia lekarska, rok II, WLK, Egzamin

Sala 114 (Aula)

09:00 - 10:00: ODWOŁANO szkolenie z usług informatycznych
17:30 - 19:30: Mikrobiologia lekarska, rok II, WLK, Egzamin

Sala 111

09:00 - 13:30: Emergency medicine, 6th year, group 3, WLK

Sala 112

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 201

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 204

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 206

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 208

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 210

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 211

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 213

08:30 - 10:30: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, I grupa
11:00 - 13:00: Wycieczka, II LO im. M. Konopnickiej, II grupa

Sala 222

13:00 - 15:00: Spotkanie z Wykonawcą CSM Zabrze