Sala 113 (Aula)

 • Dzisiaj 17:30 – 19:30: Mikrobiologia lekarska, rok II, WLK, Egzamin
 • 23.06.2017 8:00 – 10:30: Genetics II, rok III, cały rok, WLK, Zaliczenie końcowe
 • 23.06.2017 14:00 – 16:30: Higiena i Epidemiologia WLK egzamin
 • 30.06.2017 14:00 – 15:00: Szkolenie z ochrony danych osobowych
 • 5.09.2017 12:00 – 14:00: wycieczka Piaseczno

Sala 114 (Aula)

 • Dzisiaj 17:30 – 19:30: Mikrobiologia lekarska, rok II, WLK, Egzamin
 • 23.06.2017 8:00 – 10:30: Genetics II, rok III, cały rok, WLK, Zaliczenie końcowe
 • 23.06.2017 14:00 – 16:30: Higiena i Epidemiologia WLK egzamin
 • 18.09.2017 9:00 – 15:00: Kurs CMKP, Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego
 • 19.09.2017 9:00 – 15:00: Kurs CMKP, Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego

Sala 106

 • 23.06.2017 8:30 – 14:00: Patofizjologia, rok III, WLK
 • 26.06.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez delegację z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 18.08.2017 9:00 – 15:30: NBME -Step 1 – Egzamin, rok V, WLK
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 11.09.2017 10:00 – 12:00: Zwiedzanie CDiSM przez X LO im. Paderewskiego w Katowicach

Sala 107

 • 23.06.2017 8:30 – 14:00: Patofizjologia, rok III, WLK

Sala 108

 • 23.06.2017 8:30 – 14:00: Patofizjologia, rok III, WLK
 • 11.09.2017 10:00 – 12:00: Zwiedzanie CDiSM przez X LO im. Paderewskiego w Katowicach
 • 12.09.2017 10:00 – 12:00: ZSO nr 1 świętochłowice
 • 14.09.2017 10:00 – 12:00: Wycieczka, III LO, Częstochowa
 • 15.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez ZSO 11, V LO im. Struga Gliwice

Sala 111

 • 23.06.2017 12:00 – 13:00: wideokonferenja
 • 23.06.2017 13:00 – 14:30: Wideokonferencja habilitacyjna
 • 29.06.2017 9:00 – 10:00: Szkolenie z usług informatycznych

Sala 112

 • 26.06.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez delegację z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 13.09.2017 10:00 – 12:00: Wycieczka II LO im. C.K.Norwida, Tychy
 • 14.09.2017 10:00 – 12:00: Wycieczka, III LO, Częstochowa
 • 15.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez ZSO 11, V LO im. Struga Gliwice

Sala 117

 • 23.06.2017 8:30 – 14:00: Patofizjologia, rok III, WLK
 • 26.06.2017 11:45 – 13:00: Wideokonferencja habilitacyjna

Sala 201

 • 26.06.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez delegację z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 3.07.2017 9:00 – 14:00: Staże/Wizyty stażowe dla Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
 • 4.07.2017 9:00 – 15:00: Staże/Wizyty stażowe dla Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Sala 204

 • 26.06.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez delegację z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 11.09.2017 10:00 – 12:00: Zwiedzanie CDiSM przez X LO im. Paderewskiego w Katowicach

Sala 206

 • 26.06.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez delegację z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 11.09.2017 10:00 – 12:00: Zwiedzanie CDiSM przez X LO im. Paderewskiego w Katowicach
 • 13.09.2017 10:00 – 12:00: Wycieczka II LO im. C.K.Norwida, Tychy

Sala 208

 • 26.06.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez delegację z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 3.07.2017 9:00 – 11:00: Staże/Wizyty stażowe dla Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
 • 5.07.2017 13:30 – 15:30: zwiedzanie IFMSA

Sala 210

 • 26.06.2017 11:00 – 15:00: Badania naukowe
 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 11.09.2017 10:00 – 12:00: Zwiedzanie CDiSM przez X LO im. Paderewskiego w Katowicach

Sala 211

 • 26.06.2017 11:00 – 15:00: Badania naukowe
 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 13.09.2017 10:00 – 12:00: Wycieczka II LO im. C.K.Norwida, Tychy

Sala 213

 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 7.09.2017 12:00 – 14:00: Zwiedzanie CDiSM przez członków Związku Harcerstwa Polskiego
 • 13.09.2017 10:00 – 12:00: Wycieczka II LO im. C.K.Norwida, Tychy
 • 18.09.2017 10:00 – 12:00: VII LO, Sosnowiec
  504632491 p. Wieczorek Małgorzata

Sala 219

 • 26.06.2017 11:00 – 15:00: Badania naukowe
 • 27.06.2017 8:00 – 16:00: ZALICZENIE POPRAWKOWE Objective Structured Clinical Examination OSCE, rok V, WLZ, Kier. Lekarski
 • 30.06.2017 9:00 – 16:00: Medyczne czynności ratunkowe, rok III, WLZ, RM, Egzamin
  Mail z dn. 23.05.2017, będzie jeszcze wykaz sprzętu potrzebnego

Sala 220

 • 27.06.2017 8:00 – 16:00: ZALICZENIE POPRAWKOWE Objective Structured Clinical Examination OSCE, rok V, WLZ, Kier. Lekarski
 • 30.06.2017 9:00 – 16:00: Medyczne czynności ratunkowe, rok III, WLZ, RM, Egzamin
  Mail z dn. 23.05.2017, będzie jeszcze wykaz sprzętu potrzebnego
 • 19.09.2017 8:00 – 17:00: „Zasady resuscytacji noworodka” – kurs specjalizacyjny CMKP
 • 20.09.2017 8:00 – 17:00: Kurs CMKP resuscytacja pourodzeniowa noworodka

Sala 221

 • 27.06.2017 8:00 – 16:00: ZALICZENIE POPRAWKOWE Objective Structured Clinical Examination OSCE, rok V, WLZ, Kier. Lekarski
 • 19.09.2017 13:00 – 16:00: „Zasady resuscytacji noworodka” – kurs specjalizacyjny CMKP

Sala 222

 • 27.06.2017 13:00 – 13:30: Spotkanie Rady Programowej POIiŚ
 • 27.06.2017 13:30 – 14:30: Spotkanie Zespołu Zarządzającego Projektem PO WER
 • 28.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 29.06.2017 9:00 – 13:00: Szkolenie z symulacji medycznej
 • 3.07.2017 9:00 – 14:00: Staże/Wizyty stażowe dla Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Sala 223

 • 27.06.2017 8:00 – 16:00: ZALICZENIE POPRAWKOWE Objective Structured Clinical Examination OSCE, rok V, WLZ, Kier. Lekarski
 • 20.09.2017 13:00 – 16:00: Kurs CMKP resuscytacja pourodzeniowa noworodka