Manekiny Pozostały sprzęt Symulatory

Manekiny

Manekiny pełno-postaciowe
Manekiny do nauki chirurgii i sprzęt chirurgiczny
Manekiny ginekologiczne i położnicze
Modele do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych
Torsy do nauki resuscytacji
Wyspecjalizowane modele do nauki przeprowadzania różnych czynności medycznych