Galerie


Wizyty stażowe Fotografie budynku CDiSM Fotorelacje w CDiSM Zdjęcia panoramiczne CDiSM

Wizyty stażowe

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbywają się wizyty stażowe organizowane dla pracowników Uczelni Medycznych z całej Polski. Spotkania te są możliwe w związku z realizacją projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Podczas tych spotkań zespół CDiSM prezentuje nowoczesne zaplecze dydaktyczne Centrum, przybliża standardy pracy z zaawansowanymi symulatorami pacjenta oraz przedstawia metodykę prowadzenia zajęć symulacyjnych. Uczestnicy stażu biorą udział w szkoleniu z symulacji medycznej, podczas którego zapoznają się ze schematem prowadzenia zajęć, regułami tworzenia scenariuszy symulacyjnych, jak również debriefingu.

Ważny aspekt tych spotkań stanowi warsztatowy charakter zajęć, podczas których Stażyści mają możliwość nabycia umiejętności praktycznych przy udziale pracowników naukowo-dydaktycznych SUM oraz pracowników Centrum. Po wcześniejszym instruktażu Stażyści aktywnie uczestniczą w symulacji medycznej co staje się niepowtarzalną okazją do odgrywania różnych ról tj. nauczyciela, studenta czy też technika symulacji. Uczestnicy mają także możliwość bezpośredniej obserwacji symulacji medycznych przeprowadzanych w trakcie realizacji zajęć prowadzonych w Centrum.