Zasady użytkowania

Zasady korzystania z infrastruktury informatycznej Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Elektroniczna Legitymacja Studencka jest niezbędna do korzystania z infrastruktury Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej!

Studenci, którzy będą korzystali z systemu rezerwacji stanowisk multimedialnych oraz platformy e-learningowej musza posiadać dodatkowo aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w domenie med.sum.edu.pl lub sum.edu.pl. Jest ono również niezbędne do autoryzacji w sieci bezprzewodowej EDUROAM na terenie Centrum oraz Uczelni.

 

Aby zalogować się na dowolny komputer w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej należy posiadać ważną Elektroniczną Legitymację Studencką, z wgranym na nią certyfikatem. Aby wgrać certyfikat należy:

  • 1. Jednorazowo udać się do czytelni Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
  • 2. Na wskazanych przez obsługę czytelni komputerach znajduje się aplikacja do samodzielnego wgrywania certyfikatów na kartę.
  • 3. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie
  • 4. Zapamiętać numer PIN

Po wykonaniu w/w procedury będzie możliwość zalogowania się na dowolny komputer w Centrum poprzez umieszczenie Legitymacji studenckiej w szczelinie czytnika kart. Czytniki zainstalowane są we frontowej części każdego komputera w Centrum.

W przypadku, gdy student zapomni Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i chce skorzystać z komputera w Centrum może zalogować się na swoje konto poprzez wpisanie poniższych poświadczeń TYLKO w przypadku pierwszej takiej sytuacji:

Pierwsze logowanie należy przeprowadzić w czytelni CDiSM przed planowanymi zajęciami.

Osoby logujące się pierwszy raz tym sposobem, zostaną poproszone o zmianę hasła do konta – należy je zapamiętać, gdyż nie będzie możliwe już zalogowanie się hasłem według wyżej opisanego algorytmu.

Wszelkie trudności i problemy związane z infrastrukturą informatyczną pomaga rozwiązać dział informatyki w CDiSM w pokoju 116 lub 115 od godziny 7:30 do 20:30

Studenci uprawnieni do korzystania z CDiSM:
  • Wydział Lekarski w Katowicach Kierunki: Lekarski oraz Neurobiologia,
  • Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Kierunki: Lekarski, lekarsko-dentystyczny, Ratownictwo (grupa pilotażowa),
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu – Kierunek: Biotechnologia, Farmacja,
  • Wydział Opieki Zdrowotnej – Kierunek: Położnictwo (grupa pilotażowa)