Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 3 -5 kwietnia 2017