Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 15-17 listopad 2016