Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze autora Katowice, dnia 13.09.2017 r.

Dotyczy wyboru Autora rozdziału Podręcznika symulacji medycznej przygotowywanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na rzecz realizacji Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, finansowanego w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Ogłoszenie powtórzone Termin składania zgłoszeń upływa 5 września 2017 r. o godzinie 10:00

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje osoby, która opracuje rozdział do Podręcznika symulacji medycznej przygotowywanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na rzecz realizacji Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, finansowanego w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Ogłoszenie o unieważnieniu naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zmianę warunków postępowania tj. zmianę terminu przekazania pierwszej (wstępnej) wersji rozdziału do 15 września 2017 r., zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania. Nabór uwzględniający powyższą zmianę zostanie powtórzony.


Ogłoszenie Termin składania zgłoszeń upływa 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje osoby, która opracuje rozdział do Podręcznika symulacji medycznej przygotowywanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na rzecz realizacji Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, finansowanego w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.